Autonomous Mobility
Helpful. Simple. Seamless.

Privatlivspolitik - rekruttering

 

Privatlivspolitik for rekruttering hos Autonomous Mobility

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Autonomous Mobility A/S (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger, når du søger en stilling hos os.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Autonomous Mobility A/S
CVR. 38151681
2605 Brøndby
Tlf. +45 2063 31 33
persondata@semler.dk

2. Beskrivelse af behandlingen

2.1 Formål

Personoplysninger anvendes til at behandle din ansøgning. Dette sker med henblik på at kunne vurdere, hvorvidt vi vil kunne tilbyde dig ansættelse til en konkret opslået stilling, eller i andre relevante stillinger.

2.1.2 - Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:

Navn

Adresse

E-mail og telefonnummer

Øvrige kontaktoplysninger

Civilstatus

IP-adresse

Nationalitet og fødselsdato

De oplysninger du som ansøger har givet os i dit CV eller ansøgning, herunder oplysninger om professionelle kvalifikationer, sprog og andre kompetencer

Billeder

Video, der er optaget i forbindelse med videointerview/samtaler

Information om ansøgerens tidligere ansættelsesvilkår, herunder løn og personalegoder.

Oplysninger fra sociale medier, samt andre oplysninger offentliggjort af ansøgeren selv

Resultat af personlighedstest

2.1.3 - Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

Direkte fra dig gennem ansøgningsproces-sen, andre processer eller information, du giver os i forbindelse med ansættelsen

Fra samarbejdspartnere i forbindelse med ansøgningsprocessen, andre processer eller information, du giver samarbejdspartneren i forbindelse med rekruttering/ansættelsen.

Fra offentligt tilgængelige kilder, som fx sociale medier, internettet mv.

2.1.4 - Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Samtykke kan til hver en tid tilbagekaldes, jf. artikel 7, stk. 3, hvorefter vi alene vil fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, såfremt der foreligger et andet behandlingsgrundlag

Artikel 6, stk. 1, litra b (nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)

Artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendigt for forfølgelsen af legitime interesser for Autonomous Mobility A/S, såkaldt ”interesseafvejning”). Dette sker med henblik på, at Autonomous Mobility A/S kan vurdere ansøgerens kvalifikationer og muligheder for at bestride stillingen og løfte opgaverne heri. Oplysningerne vil alene blive behandlet på dette grundlag efter en afvejning af Autonomous Mobility A/S’ ovennævnte legitime interesse, sammenholdt med ansøgerens interesse i, at oplysningen ikke behandles.

2.1.5 - Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

Koncernforbundne selskaber

IT-leverandører og andre leverandører vi samarbejder med for at supportere vores virksomhed

Samarbejdspartnere og leverandører der administrer ansøgninger og udfører personlighed- og færdighedstests mv.

2.1.6 - Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

Dette vil som udgangspunkt sige 6 måneder fra modtagelsen/indsamlingen af de anførte oplysninger. Opbevaringen sker med henblik på, at ansættelsesprocessen kan afsluttes inden sletning foretages. Dog har kandidaten mulighed for at give samtykke til en udvidet opbevaringsperiode med det formål, eventuelt at komme i betragtning til andre fremtidigt relevante ledige stillinger.

3. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

I forbindelse med rekrutteringen benytter vi leverandører og samarbejdspartnere, der bistår os med ansøgningsprocessen. På den baggrund kan dine personoplysninger overføres til lande udenfor EU/EØS. Overførsel kan ske til følgende lande:

USA

Derudover kan dine personoplysninger også overføres til lande udenfor EU/EØS, når vores leverandører bruger underdatabehandlere. Se deres behandlingslokationer nedenfor:

Workable Inc: https://www.workable.com/subprocessors

Wrike Inc: https://learn.wrike.com/subprocessor-list/

G Suite: https://gsuite.google.com/intl/en/terms/subprocessors.html

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vil ske på grundlag af EU-US Privacy Shield eller på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktsbestemmelser. Du kan få en kopi af standardkontraktsbestemmelserne ved at kontakte os på kontaktinformationerne anført ovenfor.

4. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder via hjemmesiden: https://gdpr.semler.dk eller via e-mail persondata@semler.dk

5. Ændringer

Ved ændringer til Privatlivspolitikken vil du blive orienteret ved besøg på Hjemmesiderne eller i forbindelse med vores udsendelse af nyhedsbreve.

Sidst opdateret: 08.01.2019