Autonomous Mobility
Helpful. Simple. Seamless.

Privatlivspolitik

 

Privatlivspolitik for Autonomous Mobility

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Autonomous Mobility A/S (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger når du benytter en Autonomous Mobility transport tjeneste, anvender Autonomous Mobility applikationen ("Applikationen") besøger hjemmesiden www.amobility.dk.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Autonomous Mobility A/S
CVR. 38151681
2605 Brøndby
Tlf. +45 2063 31 33
persondata@semler.dk

2. Indledning

Det er vigtigt for Autonomous Mobility A/S, at dine personoplysninger indsamles og behandles sikkert og lovligt.

Vi har udarbejdet denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitikken”), der beskriver, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

Du opfordres til at læse Privatlivspolitikken grundigt igennem Ved anvendelse af Autonomous Mobility applikationen applikationen (”Applikationen” eller "App'en"), så vil du blive bedt om at bekræfte, at du har læst og forstået Privatlivspolitikken, inden du kan påbegynde anvendelse App'en.

”Du” er den person, der er oprettet som bruger i App’en og er registreret med en brugerprofil hos Autonomous Mobility A/S. Når du registrerer dig som bruger af App’en eller er i kontakt med os på anden vis, registrerer vi en række personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger nedenfor.

3. Beskrivelse af behandlingen

3.1 Levering af vores services, drift og sikkerhed

3.1.1 Formål

Videoovervågning.

Af hensyn til sikkerhed og kriminalitetsforebyggelse overvåges det førerløse køretøj: Personoplysninger indsamles ved overvågning af kabinen i det førerløse køretøj. Derudover filmer vi omgivelserne foran og bagved køretøjet. Hvis du bruger vores køretøj eller befinder dig i nærheden af det, kan du derfor risikere at blive filmet.

Optimering af sikkerhed og funktionalitet ved driftsfejl eller uheld: Personoplysninger behandles i tilfælde af driftsfejl eller uheld, hvor videooptagelserne vil blive brugt og sammenholdt med køretøjets tekniske data for at optimere sikkerheden og køretøjets funktionalitet.

Udredning af hændelsesforløb
Personoplysninger behandles i forbindelse med at videooptagelserne kan blive brugt med henblik på udredning af et hændelsesforløb i forbindelse med et færdselsuheld, andre utilsigtede hændelser eller kriminalitet.

3.1.2 Kategorisering af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger - billeder fra videoovervågning

3.1.3 Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

Videooptagelser fra køretøjet.

3.1.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

Artikel 6, stk. 1, litra c (nødvendig for at vi kan overholde en retlig forpligtelse). De retlige forpligtelser følger af færdselslovens § 92 g og § 92 h.

Artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendigt for forfølgelsen af legitime interesser for Autonomous Mobility A/S, såkaldt ”interesseafvejning”)

3.1.5 Modtagere

Vi deler personoplysninger med:

Leverandører: Vi deler optagelserne med leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, og leverandører som fx Navya SAS, der er producent og leverandør af det førerløse køretøj.

Offentlige myndigheder: Vi videregiver optagelserne til politiet og andre relevante myndigheder med henblik på myndighedernes efterforskning eller vurdering af de hændelser, der har betydning for den færdselsmæssige sikkerhed.

3.1.6 Opbevaring

Vi behandler personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger, som beskrevet nedenfor:

Videooptagelser: Som udgangspunkt opbevares optagelserne kun i en kortere periode, og slettes efter ca. 100 timer

Logfiler: Logfiler indeholdende køretøjets tekniske data og filmoptagelser opbevares krypteret i køretøjet, og vil kun blive dekrypteret i tilfælde af ulykker eller andre utilsigtede hændelser. Logfilerne slettes som udgangspunkt efter tre måneder.

Opbevaringsperioder, som afviger fra ovenstående

Følgende undtagelser finder anvendelse:

Ulykke eller utilsigtet hændelse: Hvis det førerløse køretøj bliver involveret i en ulykke eller en anden utilsigtet hændelse kan optagelserne blive gemt i en længere periode, så vi er i stand til at dokumentere det konkrete hændelsesforløb omkring ulykken eller hændelsen. Personoplysninger vil blive slettet, når oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde dette formål og senest fem år efter registreringen.

Kriminalitet: I tilfælde af kriminalitet vil Autonomous Mobility videregive optagelserne til politiet og derefter slette egne optagelser.

3.2 Opfølgning og øvrige undersøgelser

3.2.1 Formål

Dette omfatter følgende formål:

Brugerundersøgelser: Personoplysninger bruges til opfølgning på din oplevelse i forbindelse med brugen af vores køretøjer og anden førerløs teknologi, fx via tilfredsundersøgelser og behandling af andre henvendelser fra din side. Derudover bruger vi personoplysninger, når vi foretager interviews eller markedsundersøgelser med potentielle brugere.

3.2.2 Kategorisering af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger: Kontaktinformation: Navn*, adresse*, email*, telefonnummer*, og øvrige kontaktoplysninger som du har afgivet. Den besvarelse* du giver os i forbindelse med en bruger- eller markedsundersøgelsen.

3.2.3 Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

Direkte fra dig.

3.2.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

Artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendigt for forfølgelsen af legitime interesser for Autonomous Mobility A/S, såkaldt ”interesseafvejning”). Det legitime formål er at optimere brugeroplevelsen, optimering af forretningsdriften og sikring af kvalitet på de ydelser vi leverer.

3.2.5 Modtagere

Vi deler personoplysninger med:

Leverandører: Vi deler oplysningerne med leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, IT-leverandører, support og markeds-analysevirksomheder)

Samarbejdspartnere: Vi videregiver personoplysninger i anonymiseret form til samarbejdspartnere, herunder universiteter, organisationer, transportoperatører og offentlige myndigheder.

3.2.6 Opbevaring

Vi behandler personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger, som beskrevet nedenfor:

Resultater af tilfredshedsundersøgelser, herunder lydoptagelser: Oplysningerne gemmes i 3 måneder, og vil herefter blive anonymiseret.

3.3 Oprettelse af brugerprofil, og almindelig brug af App’en

3.3.1 Formål

Dette omfatter følgende formål:

Oprettelse af brugerprofil og indsamling af stamdata: Oprettelse af din brugerprofil, sådan at du kan bruge App'en, og vi kan kommunikere med dig om App'en.

Optimering af brugeroplevelse i app'en: Personoplysninger indsamles ved din brug af app'en. Disse oplysninger bruger vi til at videreudvikle og optimere brugeroplevelsen i app'en - læs mere i vores Cookie Politik.

Forretnings- og produktudvikling: Udarbejdelse af statistik vedrørende vores tjenester, og videreudvikling af vores tjenester - læs mere i vores Cookie Politik.

3.3.2 Kategorisering af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger: Navn, e-mail adresse, adgangskode til app-profil, Facebook-konto hvis log-in med Facebook, Google-konto hvis log-in med Google. Data om brug af app kan ses i vores Cookie Politik.

3.3.3 Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

Direkte fra dig

Facebook, hvis log-in med Facebook-konto

Google, hvis log-in med Google-konto

3.3.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

Artikel 6, stk. 1, litra a. Samtykke.

Artikel 6, stk. 1, litra f. (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om, og at kunne videreudvikle tjenesten, både på brugersiden (app) og på systemsiden (funktionalitet mv.)

3.3.5 Modtagere

Vi deler personoplysninger med:

Samarbejdspartnere og leverandører, herunder IT-leverandører, support som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

3.3.6 Opbevaring

Vi behandler personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger, som beskrevet nedenfor:

Vi behandler dine stamoplysninger, så længe du har en brugerprofil i App’en.

Hvis du lukker din brugerprofil, så slettes alle oplysninger om dig indenfor 1 måned.

3.4 Levering af autonomous Mobility’s App funktioner

3.4.1 Formål

Dette omfatter følgende formål:

Levering af en tjeneste, som du har anmodet om: Vi indsamler personoplysninger om dig, når du ønsker information om din nærmeste Autonomous Mobility transport tjeneste.

Forretnings- og produktudvikling: Udarbejdelse af statistik vedrørende vores ydelser, og videreudvikling af vores ydelser.

3.4.2 Kategorisering af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger: Navn, e-mail adresse og GPS-position på dit app-device (f.eks. din smartphone).

3.4.3 Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

Direkte fra dig

3.4.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

Artikel 6, stk. 1, litra f. (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de ydelser, som du har bedt om, og at kunne videreudvikle Autonomous Mobility’s ydelser.)

3.4.5 Modtagere

Vi deler personoplysninger med:

Samarbejdspartnere og leverandører, herunder IT-leverandører, support som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

3.4.6 Opbevaring

Vi behandler personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger, som beskrevet nedenfor:

Vi behandler dine stamoplysninger, så længe du har en brugerprofil i App’en.

Hvis du lukker din brugerprofil, så slettes alle oplysninger om dig indenfor 1 måned.

Vi gemmer ikke GPS-positionen fra dit app-device (f.eks. din smartphone).

3.5 Markedsføring

3.5.1 Formål

Dette omfatter følgende formål:

Tilmelding til og udsendelse af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve

Optimering af brugeroplevelse på hjemmesiden: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi f.eks. til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores Cookie Politik.

Forretnings- og produktudvikling: Udarbejdelse af statistik vedrørende vores tjenester, og videreudvikling af vores tjenester - læs mere i vores Cookie Politik.

3.5.2 Kategorisering af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger: Kontakt-oplysninger i form af navn*, efternavn* samt e-mail adresse*

Oplysninger indhentet i forbindelse med brug af vores hjemmeside: IP-adresse, cookies samt øvrige oplysninger om din brug af vores hjemmeside

3.5.3 Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

Direkte fra dig ved din tilmelding til vores nyhedsbrev

I forbindelse med din brug af hjemmesiden

3.5.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for os.) Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside) og på systemsiden (funktionalitet mv.)

3.5.5 Modtagere

Vi deler personoplysninger med:

Leverandører: Vi videregiver personoplysninger til leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, hosting-leverandører, leverandører af kommunikationsplatform-e og reklamebureauer

3.5.6 Opbevaring

Vi behandler personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger, som beskrevet nedenfor:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i op til 2 år fra det tidspunkt, hvor du har tilbagekaldt dit samtykke.

4. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, herunder:

USA: Vi bruger Google G-suite, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se listen over de lokationer, hvor Google kan behandle dine personoplysninger her. I nogle tilfælde er landet godkendt af EU-Kommissionen som et såkaldt "sikkert tredjeland", og ellers sker overførslen på grundlag EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan få en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os på kontaktinformationerne anført ovenfor.

5. Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan du f.eks. ikke deltage i vores tilfredshedsundersøgelser eller modtage markedsføring fra os.

6. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder via hjemmesiden https://gdpr.semler.dk og du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på de ovenfor nævnte kontaktoplysninger.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

7. Ændringer

Ved ændringer til Privatlivspolitikken vil du blive orienteret ved push-meddelelser til din smartphone og/eller andre valgte digitale kontaktpunkter samt i forbindelse med log-on på App’en.

Sidst opdateret: 27 marts 2019