Autonomous Mobility
Helpful. Simple. Seamless.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Autonomous Mobility

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Autonomous Mobility A/S (''Vi'' eller ''Os'') behandler dine personoplysninger. Det er vigtigt for os, at de oplysninger vi har om dig behandles sikkert og lovligt. Indsamling og behandling af disse data sker derfor i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.


1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Autonomous Mobility A/S
CVR. 38151681
2605 Brøndby
Tlf. +45 2063 31 33
persondata@semler.dk


2. Beskrivelse af behandlingen

2.1 Levering af vores service, drift og sikkerhed

2.1.1 Formål

Videoovervågning

Af hensyn til sikkerhed og kriminalitets-forebyggelse overvåges det førerløse køretøj. Personoplysninger indsamles ved overvågning af kabinen i det førerløse køretøj. Derudover filmer vi omgivelserne foran og bagved køretøjet. Hvis du bruger vores køretøj eller befinder dig i nærheden af det, kan du derfor risikere at blive filmet. 

Optimering af sikkerhed og funktionalitet ved driftsfejl eller uheld:
Personoplysninger behandles i tilfælde af driftsfejl eller uheld, hvor videooptagelserne vil blive brugt og sammenholdt med køretøjets tekniske data for at optimere sikkerheden og køretøjets funktionalitet. 

Udredning af hændelsesforløb:
Personoplysninger behandles i forbindelse med at videooptagelserne kan blive brugt med henblik på udredning af et hændelsesforløb i forbindelse med et færdselsuheld, andre utilsigtede hændelser eller kriminalitet.  

2.1.2 - Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger - Billeder fra videoovervågning*

2.1.3 - Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder: 

 • Videooptagelser fra køretøjet

2.1.4 - Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 • Retlig forpligtelse - Artikel 6.1.c (Nødvendig for at vi kan overholde en retlig forpligtelse). De retlige forpligtelser følger af færdselslovens § 92 g og § 92 h.

 • Legitime interesse - Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for os.) Den legitime interesse er vores interesse i optimering af sikkerheden og køretøjernes funktionalitet.

2.1.5 - Modtagere

Vi deler personoplysninger med: 

 • Leverandører - Vi deler optagelserne med leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, og leverandører som fx Navya SAS, der er producent og leverandør af det førerløse køretøj.

 • Offentlige myndigheder - Vi videregiver optagelserne til politiet og andre relevante myndigheder med henblik på myndighedernes efterforskning eller vurdering af de hændelser, der har betydning for den færdselsmæssige sikkerhed.

2.1.6 - Opbevaring

Vi behandler personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 
Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger, som beskrevet nedenfor:

 • Videooptagelser - Som udgangspunkt opbevares optagelserne kun i en kortere periode, og slettes efter ca. 100 timer

 • Logfiler - Logfiler indeholdende køretøjets tekniske data og filmoptagelser opbevares krypteret i køretøjet, og vil kun blive dekrypteret i tilfælde af ulykker eller andre utilsigtede hændelser. Logfilerne slettes som udgangspunkt efter tre måneder.

Opbevaringsperioder, som afviger fra ovenstående
Følgende undtagelser finder anvendelse: 

 • Ulykke eller utilsigtet hændelse - Hvis det førerløse køretøj bliver involveret i en ulykke eller en anden utilsigtet hændelse kan optagelserne blive gemt i en længere periode, så vi er i stand til at dokumentere det konkrete hændelsesforløb omkring ulykken eller hændelsen. Personoplysninger vil blive slettet, når oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde dette formål og senest fem år efter registreringen.

 • Kriminalitet - I tilfælde af kriminalitet vil Autonomous Mobility videregive optagelserne til politiet og herefter slette egne optagelser.


2.2 Opfølgning og øvrige undersøgelser

2.2.1 Formål

Personoplysninger bruges til opfølgning på din oplevelse i forbindelse med brugen af vores køretøjer og anden førerløs teknologi, fx via tilfredsundersøgelser og behandling af andre henvendelser fra din side. 
Derudover bruger vi personoplysninger, når vi foretager interviews eller markedsundersøgelser med potentielle brugere.

2.2.2 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger:

 • Kontaktinformation: Navn*, adresse*, email*, telefonnummer*, og øvrige kontaktoplysninger som du har afgivet.

 • Den besvarelse* du giver os i forbindelse med en bruger- eller markedsundersøgelsen.

2.2.3 Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

 • Direkte fra dig

2.2.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag: 

 • Legitime interesse - Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for os.) Det legitime formål er at optimere brugeroplevelsen, optimering af forretningsdriften og sikring af kvalitet på de ydelser vi leverer.

2.2.5 Modtagere

Vi deler personoplysninger i med: 

 • Leverandører - Vi deler oplysningerne med leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, IT-leverandører, support og markeds-analysevirksomheder)

 • Samarbejdspartnere - Vi videregiver personoplysninger i anonymiseret form til samarbejdspartnere, herunder universiteter, organisationer, transportoperatører og offentlige myndigheder.

2.2.6 Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor:

 • Resultater af tilfredsheds-undersøgelser, herunder lydoptagelser: Oplysningerne gemmes i 3 måneder, og vil herefter blive anonymiseret.


2.3 Markedsføring

2.3.1 Formål

Dette omfatter følgende formål:

 • Tilmelding til og udsendelse af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve

 • Optimering af brugeroplevelse på hjemmesiden: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi f.eks. til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik (https://www.amobility.dk/cookiepolitik)

 • Forretnings- og produktudvikling: Udarbejdelse af statistik vedrørende vores tjenester, og videreudvikling af vores tjenester - læs mere i vores cookie-politik.

2.3.2 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger:

 • Kontakt-oplysninger i form af navn*, efternavn* samt e-mailadresse*

 • Oplysninger indhentet i forbindelse med brug af vores hjemmeside: IP-adresse, cookies samt øvrige oplysninger om din brug af vores hjemmeside

2.3.3 Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig ved din tilmelding til vores nyhedsbrev

 • I forbindelse med din brug af hjemmesiden

2.3.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger til dette formål på følgende behandlingsgrundlag: 

 • Legitime interesse - Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for os.) Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside) og på systemsiden (funktionalitet mv.)

2.3.5 Modtagere

Vi deler dine personoplysninger med: 

 • Leverandører - Vi videregiver personoplysninger til leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, hosting-leverandører, leverandører af kommunikationsplatform-e og reklamebureauer,

2.3.6 Opbevaring

Vi behandler personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor:

 • Vi vil opbevare dine personoplysninger i op til 2 år fra det tidspunkt, hvor du har tilbagekaldt dit samtykke.


2.4 Rekruttering

2.4.1 Formål

Personoplysninger anvendes til at behandle din ansøgning i Semler Gruppen A/S. Dette sker med henblik på at kunne vurdere, hvorvidt vi vil kunne tilbyde dig ansættelse i overensstemmelse med det ansøgte, eller i andre relevante stillinger indenfor gruppen.

2.4.2 Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:

 • Navn

 • Adresse

 • Civilstatus

 • Nationalitet

 • E-mail adresse, telefon og andre kontaktoplysninger

 • Uddannelse

 • Tidligere ansættelse

 • Sædvanlige CV oplysninger, herunder oplysninger om professionelle kvalifikationer, sprog og andre kompetencer

 • CPR-nummer

 • Billede/video

 • Information om pårørende (særligt hvis ansøger er under 18 år)

 • Anbefalinger

 • Referencer

 • Oplysninger fra sociale medier, samt andre oplysninger offentliggjort af ansøgeren selv

 • Resultat af personlighedstest

 • Kreditvurderinger (hvis betroet stilling)

 • Straffeattest efter en konkret vurdering af stillingens karakter

Følsomme personoplysninger:

 • Helbredsoplysninger, jf. helbredsoplysningslovens §§ 2-7

 • Race eller etnisk oprindelse (billede/video)

 • Der indsamles, behandles eller videregives herudover som udgangspunkt ingen personfølsomme oplysninger i ansøgningsprocessen, med mindre disse fx fremgår af billede eller andet, som ansøgeren selv har fremsendt, eller måtte være offentliggjort af ansøgeren selv.

2.4.3 Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig gennem ansøgningsprocessen, eller andre processer eller information, du giver virksomheden i forbindelse med ansættelsen, partnerskaber, konsulentarbejde mv.

 • Fra samarbejdspartnere eller datterselskaber, såsom gennem ansøgningsprocessen eller andre processer eller information, du giver samarbejdspartneren eller datterselskabet i forbindelse med ansættelse, partnerskaber, konsulentarbejde osv.

 • Fra offentligt tilgængelige kilder, som fx sociale medier, internettet mv.

 • Efter kontrakt med kreditoplysningsbureauer, der følger de af Datatilsynet vedtagne standardvilkår (fx Experian RKI register mv.)

 • Fra tredjeparter såsom tidligere arbejdsgivere og medarbejdere (referencer), samt andre tredjeparter herunder bureauer for baggrundstjek, rekrutteringsbureauer mv.

2.4.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Samtykke kan til hver en tid tilbagekaldes, jf. artikel 7, stk. 3, hvorefter vi alene vil fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, såfremt der foreligger et andet behandlingsgrundlag

 • Artikel 6, stk. 1, litra b (nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)

 • Artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendigt for forfølgelsen af legitime interesser for Semler Gruppen A/S, såkaldt ”interesseafvejning”). Dette sker med henblik på, at Semler Gruppen A/S kan vurdere ansøgerens kvalifikationer og muligheder for at bestride stillingen og løfte opgaverne heri. Oplysningerne vil alene blive behandlet på dette grundlag efter en afvejning af Semler Gruppen A/S’ ovennævnte legitime interesse, sammenholdt med ansøgerens interesse i, at oplysningen ikke behandles.

 • Artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke). Samtykke kan til hver en tid tilbagekaldes, jf. artikel 7, stk. 3, hvorefter vi alene vil fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, såfremt der foreligger et andet behandlingsgrundlag

 • Artikel 9, stk. 2, litra b (nødvendigt for det formål at overholde, arbejds- sundheds- og socialretlige forpligtelser)

 • Artikel 9, stk. 2, litra e (personoplysninger offentliggjort af ansøgeren selv)

 • Artikel 9, stk. stk. 2, litra h (vurdering af arbejdstagerens erhvervsevne)

 • Artikel 10, jf. bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2017 om behandling af personoplysninger i det centrale kriminalregister

 • Artikel 87, jf. Databeskyttelseslovens § 11, jf. § 7 (samtykke eller offentliggjort af ansøgeren selv)

 • Betroet stilling: Kontrakt med kreditoplysningsbureauer som følger Datatilsynets standardvilkår

2.4.5 Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Kreditoplysningsbureauer i fornødent omfang

 • Koncernforbundne selskaber

 • Tidligere arbejdsgivere

 • IT, leverandører og andre leverandører vi samarbejder med for at supportere vores virksomhed

 • Samarbejdspartnere der udfører personlighed- og færdighedstests mv.

2.4.6 Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Dette vil som udgangspunkt sige 6 måneder fra modtagelsen/indsamlingen af de anførte oplysninger. Opbevaringen sker med henblik på, at ansættelsesprocessen kan afsluttes inden sletning foretages. Dog har kandidaten mulighed for at give samtykke til en udvidet opbevaringsperiode med det formål, eventuelt at komme i betragtning til andre fremtidigt relevante ledige stillinger.


3. OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, herunder:

 • USA

 • Vi bruger Googles G-Suite. Du kan se listerne over de lokationer, hvor Google kan behandle dine personoplysninger på Googles hjemmeside https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

 • Disse lande er muligvis ikke af Europa-Kommissionen vurderet som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. Vi vil sikre, at der er et retligt grundlag for overførslen, f.eks. ved at tilvejebringe fornødne garantier for overførslen ved brug af Kommissionens standardkontrakter for overførsel til tredjelande. Du har mulighed for at få en kopi af midlerne til at tilvejebringe fornødne garantier ved at kontakte os på persondata@semler.dk.


4. PLIGTMÆSSIG INFORMATION

Oplysningerne markeret med "*" er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan du ikke deltage i vores tilfredshedsundersøgelser eller modtage markedsføring fra os. 


5. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder via hjemmesiden www.gdpr.semler.dk, og du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på de ovenfor nævnte kontaktoplysninger. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.


6. Ændringer

Ved ændringer til Privatlivspolitikken vil du blive orienteret ved besøg på Hjemmesiderne eller i forbindelse med vores udsendelse af nyhedsbreve.

Sidst opdateret: 05.06.2018