Autonomous Mobility
Helpful. Simple. Seamless.

News

 
 

NEWS

Big and small news, from our business development or the daily life in our office.

Fear of missing out? Please subscribe to our mailing list and stay updated. 

 
pexels-photo-108603.jpeg
 

Bilerne ud af Middelalderbyen i København

Af Peter Sorgenfrei, CEO i Autonomous Mobility

Anders Ojgaard præsenterer i Magasinet KBH d. 18. Oktober sin vision for, hvordan vi kan rykke København helt i front for bæredygtig byudvikling. Forslaget fra Anders er at tage bilerne ud af Middelalderbyen. Det er ikke første gang denne vision er blevet delt, og selvom borgere generelt synes, det er en god ide, er den er ikke lige populær blandt alle. Men det hænger nok sammen med, at erhvervsdrivende og andre, der har behov for motoriseret transport, ikke kender til mulighederne, som de ser ud i dag. Men muligheder er der.

Når jeg kigger i krystalkuglen, ser jeg heller ikke en masse biler i bybilledet.

Vi startede for 24 måneder siden med at arbejde med delte, eldrevne og selvkørende køretøjer. Vi vil forstå, hvordan de kommer til at påvirke fremtidens trafik og mobilitet. Lige nu er vi det eneste selskab i Norden, der har et eksklusivt fokus på at kombinere samkørsel og selvkørende teknologi for at få byer og samfund til at hænge bedre sammen.

 Men det er vi ikke længe. Fordelene ved delte, eldrevne og selvkørende løsninger er for store til, at private og offentlige aktører ikke kommer til at investere massivt i området. Om 20 år tror vi ikke, at biler sælges til private længere. Til den tid køber man adgang til transport af flådeejere og nogle af de kollektive tilbud, vi kender i dag.

IMG_4219.jpg

Utopia?

Det kan nok lyde utopisk, når man ser på, hvor meget bilerne fylder på vejene og i byerne i dag. Og det er den udfordring, vi altid står med, når vi skal forestille os en fremtid, der ikke er her endnu. Men for mig er det indlysende, at fremtiden ikke tilhører biler. Og flere steder i verden, arbejder man på at skabe sammenhæng på andre måder. I vores hjørne af kloden sker følgende:

I Nordhavn i København er man ved at udvikle en bæredygtig bydel, hvor det at eje en bil - og dermed selvfølgelig en parkeringsplads - er næsten lige så dyrt som at købe selve lejligheden. I stedet kommer der til at køre små, selvkørende busser derude, som kan transportere mennesker til og fra stationen, rundt i nabolaget og ja, fra det ene parkeringshus der ligger i yderkanten af området og hen til ens endelige destination. Og der vil komme andre delte løsninger til senere.

I Göteborg i Sverige er det et mål at fjerne alle parkeringspladser i den indre bydel. Det frigiver plads til andre bygninger - eller grønne områder - og bilerne parkeres væk fra der, hvor folk færdes og lever. Selvkørende busser og flere delebilskoncepter fra Volvo vil transportere folk rundt.

I Aalborg laver man en omfattende renovering af et beboelsesområde, der med deres ord, er socialt belastet. Her sætter kommunen tre selvkørende busser ind for at skabe sammenhæng, samvær, tryghed og øge mobiliteten for bl.a. de mange ældre, der bor der.

Jeg peger her på en byudvikling, der allerede foregår, og som over de næste par år kun vil tage til i styrke og omfang. Det er ikke en utopisk fremtid.

IMG_4276.jpg

Når Middelalderbyen i København bliver bilfri (for det gør den før eller siden), så har vi taget et skridt i retning af at gøre os fri af bilerne. Hjulpet os selv til at ændre vaner. Og som Anders Ojgaard pointerer, bliver Middelalderbyen fra 2019 omkranset af fire metrostationer, så det bliver praktisk muligt at leve et godt liv der - uden at kunne køre i bil til sin hoveddør. Som samfund sænker vi vores CO2-udslip væsentligt ved at bruge delte transportløsninger, og som individer frigiver vi tid bag rattet til at være mere sammen, til at være mere produktive eller til at holde en pause.

Men det stopper ikke der; Anders Ojgaard taler flere steder i sin artikel om de meget smalle fortov i gaderne, som gør det usikkert fx at gå rundt med børn. Den fare bliver væsentligt reduceret, når bilerne er væk og delvis erstattet af selvkørende busser. De kører forsigtigt gennem gaderne med lav hastighed og høj opmærksomhed me (90% af ulykker skyldes menneskelige fejl). Da de kører på el, bliver luften renere og støjniveauet lavere.

Jeg har boet i Wien, Paris og de sidste 16 år i New York og London og været personligt vidne til, hvordan byudviklingen kan stikke af fra borgerne. København er et unikt kosmopolitisk, grønt smørhul. Lad os sikre, det forbliver sådan, bilerne ud af middelalderbyen er en god start.

Link til indlæg fra Anders Ojgaard: https://www.magasinetkbh.dk/indhold/sadan-kommer-bilerne-ud-af-middelalderbyen-naesten

Anne Rosa Simonsen