Både kommune/virksomhed og slutbruger opnår fordele ved selvkørende løsninger.

Både kommune/virksomhed og slutbruger opnår fordele ved selvkørende løsninger.

Tillykke til alle nyvalgte og genvalgte politikere i landets kommuner og regioner! De kommende fire år vil byde på store forandringer indenfor persontransport verden over, fordi elbiler og automatisering vinder indtog med lynets hast. Det er de fire år, I har magten i kommuner og regioner.

Med det netop overståede kommunal- og regionsvalg er poserne blevet rystet i kommuner og regioner, og der skal skabes nye samarbejder og besættes nye folk til poster i udvalgene. Vi håber, at der i de nye by- og regionsråd landet over vil være nytænkning og åbenhed over for innovation på transportområdet.

Allerede i valgkampen satte flere kandidater i både storby- og vandkantsområder spot på selvkørende teknologi som en fremtidsholdbar måde at skabe mobilitet på.

I byområderne er man fra politisk hold interesseret i at skære ned på privatbilismen, fordi den medfører gener i form af forurening, behov for parkeringspladser og støj.

I de tyndt befolkede områder har man problemer med at få de kollektive trafikplaner til at hænge sammen, fordi den mindste enhed, man kan sætte på vejen er en stor bus med plads til 50 mennesker, og det er dyrt at have kørende i fast rute, hvis kun tre personer står på. 

 

Fordelene ved selvkørende kommunal transport

For en kommune er der god fornuft i at investere i selvkørende løsninger som supplement til den eksisterende kollektive transport.

Ikke mindst fordi man med fx en selvkørende minibus kan transportere en mindre gruppe borgere til træning om formiddagen, og mens gruppen træner, kan bussen transportere et par kommunalt ansatte rundt på opgaver i kommunen eller tage en dagplejemor og hendes fire småbørn med til biblioteket.

Et køretøj kan bruges til at løse mange opgaver, og bussen kan køre derhen, hvor der er behov, i stedet for at holde uudnyttet på en parkeringsplads.

I et mindre befolket område kan det skabe stor mobilitet for ældre og borgere med handicap, fordi de kan blive kørt de første og sidste kilometre mellem deres hjem og togstationen. Flextransport-opgaverne kan samtidig blive løst med en ny, behagelig og meget fleksibel løsning.

Alt sammen på en sikker og bæredygtig måde, som gavner både trafiksikkerhed og miljø. 

Så kære politikere: Det er nu, over de næste fire år, vi skal investere og gribe muligheden for at gøre Danmark til et selvkørende foregangsland. Vil I køre med?