Flere kræfter ombord på AM-skuden

road.jpeg

I takt med den store efterspørgsel efter vores selvkørende løsninger og ansøgningsprocesser, der tager fart, har vi udvidet vores team med tre stærke kolleger.

Ditte Truelsen er blevet ansat til at sammensætte uddannelses- og træningsforløb for vores operatører og de hold, vi sender i marken med vores køretøjer. Ditte kommer fra Forsvaret og studerer i øjeblikket katastrofe- og risikomanagement på professionshøjskolen Metropol.

Thomas Kyhn er kommet på holdet for at videreudvikle vores økonomiske modeller og arbejde med finansiering af vores projekter. Thomas er cand.polit. og kommer med erfaring fra tidligere ansættelser hos bl.a. H. Lundbeck og DBU.

Endelig har vi ansat Lea Dissing som projektkoordinator, og hun får en vigtig rolle at spille i forhold til vores pilotprojekt-organisering og ressourceallokering. Lea har tidligere arbejdet hos bl.a. Mærsk og er uddannet cand.merc.psyc.

Fra alle os til alle jer: Kalendergaver til hjernen

Jul på selvkørende hjul. Photo credits: Navya Group.

Jul på selvkørende hjul. Photo credits: Navya Group.

Lær alt, hvad vi ved om selvkørende teknologi.

Julemåneden byder på mange tomme kalorier. Pebernødder, tarveligt julepynt, genudsendelser på tv og underlødige chokoladejulekalendere.

Vi vil gerne højne niveauet. Derfor vil vi på Autonomous Mobilitys Facebookside hver dag i december måned give dig en kalendergave til hjernen. Kort sagt deler vi det, vi ved om selvkørende teknologi. Det kan være artikler, rapporter eller statistik. Solide kalorier til hjernen baseret på fakta. 

Skærmbillede 2017-11-30 kl. 11.04.35.png

For lad os være ærlige: Det kan være svært at følge med, når den teknologiske udvikling tonser derudaf. Når man arbejder med det til dagligt, giver det sig selv, hvordan en LiDAR virker, hvad et niveau-4 køretøj kan, og hvorfor en bil i det hele taget kan køre helt af sig selv. Men for alle andre, som ikke til daglig har fingrene nede i maskineriet, er det ikke helt så åbenlyst. Hvor skal man begynde for at finde ud af, hvad der er op og ned? 

Man skal selvfølgelig begynde med lågen den 1. december. Vi starter blødt ud med de basale begreber, lovgrundlag og køretøjer - og så håber vi, at I følger med og deler med dem, der kunne være interesserede.

Bliv klogere helt gratis i december på

facebook.com/amobility

Glædelig jul!

Kære nyvalgte lokalpolitikere: Lad os gøre Danmark selvkørende

Kære nyvalgte lokalpolitikere: Lad os gøre Danmark selvkørende

Både kommune/virksomhed og slutbruger opnår fordele ved selvkørende løsninger.

Både kommune/virksomhed og slutbruger opnår fordele ved selvkørende løsninger.

Tillykke til alle nyvalgte og genvalgte politikere i landets kommuner og regioner! De kommende fire år vil byde på store forandringer indenfor persontransport verden over, fordi elbiler og automatisering vinder indtog med lynets hast. Det er de fire år, I har magten i kommuner og regioner.

Med det netop overståede kommunal- og regionsvalg er poserne blevet rystet i kommuner og regioner, og der skal skabes nye samarbejder og besættes nye folk til poster i udvalgene. Vi håber, at der i de nye by- og regionsråd landet over vil være nytænkning og åbenhed over for innovation på transportområdet.

Allerede i valgkampen satte flere kandidater i både storby- og vandkantsområder spot på selvkørende teknologi som en fremtidsholdbar måde at skabe mobilitet på.

I byområderne er man fra politisk hold interesseret i at skære ned på privatbilismen, fordi den medfører gener i form af forurening, behov for parkeringspladser og støj.

I de tyndt befolkede områder har man problemer med at få de kollektive trafikplaner til at hænge sammen, fordi den mindste enhed, man kan sætte på vejen er en stor bus med plads til 50 mennesker, og det er dyrt at have kørende i fast rute, hvis kun tre personer står på. 

 

Fordelene ved selvkørende kommunal transport

For en kommune er der god fornuft i at investere i selvkørende løsninger som supplement til den eksisterende kollektive transport.

Ikke mindst fordi man med fx en selvkørende minibus kan transportere en mindre gruppe borgere til træning om formiddagen, og mens gruppen træner, kan bussen transportere et par kommunalt ansatte rundt på opgaver i kommunen eller tage en dagplejemor og hendes fire småbørn med til biblioteket.

Et køretøj kan bruges til at løse mange opgaver, og bussen kan køre derhen, hvor der er behov, i stedet for at holde uudnyttet på en parkeringsplads.

I et mindre befolket område kan det skabe stor mobilitet for ældre og borgere med handicap, fordi de kan blive kørt de første og sidste kilometre mellem deres hjem og togstationen. Flextransport-opgaverne kan samtidig blive løst med en ny, behagelig og meget fleksibel løsning.

Alt sammen på en sikker og bæredygtig måde, som gavner både trafiksikkerhed og miljø. 

Så kære politikere: Det er nu, over de næste fire år, vi skal investere og gribe muligheden for at gøre Danmark til et selvkørende foregangsland. Vil I køre med?

Kronik: De ansatte er den langtidsholdbare software

Kronik af CEO Peter Sorgenfrei, bragt i Børsen den 25. oktober 2017.

Teknologien er i sig selv ikke disruption eller innovation. Det er medarbejderne, og det er dem, der skal bevares. 

Du står ved kanten af den nye verden. 

Vindene bærer forandring med sig. Selv de allermest sikre ting i livet er pludselig ikke længere så urokkelige. Døden, for eksempel. Vi kommer til at blive ældre. Vores børn bliver langt ældre end os. Og står hjertet af undervejs, kan vi 3D-printe et nyt.  Samtidig har vi uploadet vores sjæl til skyen.

Stående over for denne nye verden, hvor 3D-print, kunstig intelligens, tingenes internet og andre teknologier vinder indpas med syvmileskridt, kan man som leder hurtigt tabe pusten. 

Og blive usikker. Hvordan omstiller jeg mig? Kan jeg nå det? Og hvad betyder den hastige forandring for vores virksomhed og vores medarbejdere?

Den teknologiske udvikling har altid været en katalysator for forandringer i samfundet. Da vi opfandt hjulet. Da vi erstattede sejlet med en mejetærsker. Da vi fik vaskemaskiner i husholdningerne. 

Den eneste forskel fra tidligere er, at teknologien disse år udvikler sig med eksponentiel hastighed. 

Vores virksomheder skal derfor op i et andet gear for at kunne agere fornuftigt i forhold til fremtidens efterspørgsel og ydelser.

Skal ikke bare rette ind

Regeringen har nedsat et disruptionråd i et forsøg på geare danskerne til omstillingsparathed. Men i dialogen om disruption som et nyt vilkår glemmer vi det store perspektiv. 

Virksomheder har konstant måttet genopfinde sig selv for at overleve og følge med samfundets udvikling. Det er helt naturligt, at der sker forandringer, som man omstiller sig til. 

Den gode nyhed er, at man ikke bare skal rette ind.

For du og jeg former jo selv udviklingen og kan påvirke den, så længe vi ikke stiller os over i hjørnet med armene over kors.

I Autonomous Mobility samler vi en flåde af selvkørende køretøjer og udvikler en mobilitetssky for at levere mere fleksibel transport til flere. Vi er i gang med at bevise, at man sagtens kan lave forretning på den nye verdens præmisser, selvom man har fødderne solidt plantet i en traditionsrig koncern. Fra vores modervirksomhed Semler Gruppen er vi opdraget klart. 

Vi skal hjælpe koncernen med at forberede sig til fremtiden. 

En fremtid, hvor vi tror, folk i stigende grad dropper kørekortet, prioriterer grøn og bæredygtig transport, hellere vil have adgang end at eje og i øvrigt kræver skræddersyede løsninger on demand.

For en stor bilimportør som Semler virker det måske kontraintuitivt at stifte et datterselskab, som med selvkørende biler på mange måder går imod branchens logik og forretningsmodeller. Og så alligevel ikke. 

Miljø under forandring

Selvkørende biler er lige nu et af verdens største udviklingsprojekter, og ufattelige ressourcer bliver kastet ind i kampen om at vinde det selvkørende marked af både etablerede bilmærker og helt nye spillere.

I vores tilfælde har vi fået rammerne til at være innovative som en selvstændig virksomhed. Og her har vi haft fokus på at få de rigtige medarbejdere på holdet. 

Eller sagt på en anden måde:

Fokus skal være på den menneskelige intelligens og ikke den kunstige intelligens. Da Autonomous Mobility blev stiftet for knap et år siden, vidste vi, at firmaets succes afhang af de personer, vi ville være i stand til at tiltrække. Vi vidste, at den selvkørende teknologi alligevel ville udvikle sig så hurtigt, at det produkt, vi forestillede os i starten, hurtigt ville blive et andet.

Tilfældigvis har ingen af Autonomous Mobilitys nuværende ansatte tidligere arbejdet med selvkørende teknologi, endsige har baggrund i bilbranchen som sådan, og de er heller ikke softwareudviklere. 

De er på holdet, fordi de har kapacitet til at agere - og ikke bare reagere - i et miljø, der konstant forandrer sig. De ser mulighederne, førend og mens de opstår. Måske er det netop den vigtigste evne i fremtidens arbejdsmarked.

Teknologien er råstoffet

Det har vist sig at være det helt rigtige fokus: Talenterne frem for teknologien. Man kan sige, at teknologien er råstoffet i vores branche, men den er ikke målet for det, vi laver - den er et middel til at bygge det bæredygtige, selvkørende samfund, vi brænder for. 

Teamet formår at bruge den eksponentielle udvikling til at skabe fornuftige forretningsmuligheder. 

Nu hvor udviklingen går så stærkt, gælder det om at bevare fokus på den langtidsholdbare software, nemlig de ansatte og deres kompetencer. Teknologien i sig selv er ikke disruption. Eller innovation. Det er medarbejderne.

År 1 med selvkørende biler - og next steps

Selvkørende Arma ved SingularityU Denmark Summit i Operaen, 23.-24. oktober.

Selvkørende Arma ved SingularityU Denmark Summit i Operaen, 23.-24. oktober.

Det er svært at spå om fremtiden. Ufatteligt svært. I fremtiden får du behov, som du ikke kan forestille dig i dag. Henry Ford er citeret for at skulle have sagt, at hvis man spørger folk, hvad de vil have, svarer de en hurtigere hest. For hvem kunne i sin tid forestille sig et hesteløst køretøj, når man ikke har set og prøvet det endnu? (Læs: Hvem kan i dag forestille sig et førerløst køretøj, når man ikke har set og prøvet det endnu?)

Autonomous Mobility's målsætning er at ændre transportmønstre til gavn for mennesker, samfund og klode med teknologi, som udvikler sig med rivende hast. Vi tror ikke - som nogen siger - at samfundet først overgår til selvkørende køretøjer om 30-50 år.

Tværtimod kommer det nok til at gå hurtigere, end de fleste regner med, hvis lovgivningen også fremover holder det progressive tempo. Herunder er vores plan for, hvordan vi skridt for skridt introducerer selvkørende køretøjer herhjemme.

 

Step 1: Start-up og lovgrundlag

For et år siden blev firmaet grundlagt, og i dag er vi 9 ansatte med flere på vej. Forretningen udvider sig på alle områder, og vi er blevet synonyme med selvkørende teknologi landet over. Første store milepæl nåede vi i sommer, da lovgivningen om selvkørende køretøjer trådte i kraft. 

 

Step 2: Pilotprojekter

Næste store milepæl bliver myndighedsgodkendelse og udrulning af vores første pilotprojekter. Her kommer vi til at køre på fastlagte ruter med selvkørende shuttlebusser bemandet med en steward det første stykke tid, så brugerne vænner sig til transport uden chauffør.

 

Step 3: Fast drift on-demand

Pilotprojekterne vil kunne forlænges i mange tilfælde, og nye kunder vil efterspørge fast drift af selvkørende køretøjer på afgrænsede områder. Det kan f.eks. være første og sidste kilometer mellem togstation og boligområde, eller på større virksomheds- og universitetsområder. Køreplaner vil ikke være nødvendige, da køretøjerne selv kører til det sted på ruten, hvor brugerne ønsker at stå på - og antallet af køretøjer, der skal løfte opgaverne, kan justeres løbende alt efter behovet.

 

Step 4: Abonnement på selvkørende mobilitet

Hele byer bliver kortlagt, og softwaren i køretøjerne kan navigere helt autonomt - altså uden menneskelig involvering overhovedet. Vi tilbyder til den tid mobilitet på abonnement, så man ikke længere behøver at købe en bil selv, men kan bestille det køretøj (eller persondrone), der allerbedst passer ens behov fra situation til situation. Derfor er vi i gang med at udvikle en Autonomous Mobility Cloud, som bliver den platform, du som bruger kan bestille dit køretøj fra.

 

Step 5: Now you play along!

Vi har netop været med på SingularityU Denmark Summit i Operaen, hvor vi fik en masse værdifulde input og inspirerende snakke med hjem i bagagen. Og vi vil hellere end gerne høre flere indspark og refleksioner over, hvordan selvkørende teknologi bliver en del af din hverdag om 2, 5, 10 og 15 år. Så skriv til os på vores sociale kanaler, eller kom forbi og få en prøvekøretur, når vi holder åbent hus.

Tilmeld dig vores åbent hus via tilmeldingsformularen her.

Værs'go, her får du din tid tilbage

Du er vant til at sidde med hænderne på rattet og fødderne på pedalerne, når du kører i bil. Lige om lidt får du hænder, fødder og opmærksomheden fri. Transporttiden bliver til nyttetid. Eller afslapningstid. Du vælger selv.

Morgensang, kaffe og selvkørende teknologi går op i en højere enhed. 

Morgensang, kaffe og selvkørende teknologi går op i en højere enhed. 

I Autonomous Mobility har vi sunget morgensang i bussen og arbejdet en hel dag, mens bussen kørte os rundt på vores lukkede testbane. Med en kapacitet på op til 11 siddende og 3 stående passagerer kunne man sagtens forestille sig, at spejdertruppen kunne øve knob på vej hen til lejren. Læsegruppen kunne repetere pensum fra den ene del af campus og over til auditoriet. Vinsmagerne kunne køre sikkert hjem uden chauffør. Bandet kunne varme op på vej til koncerten. Kun fantasien sætter grænser!

Vores ældre gangbesværede medborgere kommer for sjældent ud. Mange er afhængige af, at deres voksne børn kan køre dem rundt, når de skal til lægen, optikeren eller supermarkedet. Ligesom børn, der får tidligt fri fra skole, tit skal have en forælder med ladcykel eller bil på banen, for at de kan komme til sport. Med selvkørende biler giver vi mere mobilitet til flere mennesker. Og så kan vi prioritere tiden sammen med dem vi holder af, hvor vi kan se hinanden i øjnene og ikke behøver fokusere på den forankørende bil.

Vi vil have samtalen tilbage i den offentlige transport. Hvad hvis du kunne dele din tur ind til arbejde med folk, som er spændende at snakke med? Vi leger med tanken om at gøre den selvkørende bus til et slags socialt medie. Hvor du - hvis du vil - kan blive matchet med andre “mobilister”, som måske har samme interesser som dig eller har viden på et område, du er interesseret i.

Uanset hvad vil vi gerne give dig din tid tilbage. Livet er for kort til at spilde væk i en bilkø med hænderne på rattet.

5 myter om selvkørende biler

Vi der arbejder med selvkørende teknologi møder ofte stærke reaktioner, når vi fortæller om det, vi bygger vores forretning på.

Alle har en holdning til selvkørende biler. Og alle berøres på en måde følelsesmæssigt. For biler der kører helt af sig selv lugter af noget, der vil ændre vores samfund drastisk.

Men for at vi kan få et realistisk billede af, hvordan samfundet kunne se ud med selvkørende biler på vejene, skal vi først have ryddet nogle myter af bordet. Her ser du fem af de mest hårdnakkede myter, vi møder, når vi kommer rundt omkring.

Trafik-vej-aften.jpg

1. Selvkørende biler bliver ikke udbredt, for folk elsker at køre selv

Køreglæde: Et dejligt begreb, som især marketingfolk i den gamle verdens bilbranche har brugt til hudløshed. Men lige så rart og befriende det kan være at styre et køretøj selv på en åben kørebane i eftermiddagssolen, lige så dræbende kan det være at sidde fast i en trafikprop, at skulle til mekanikeren for anden gang på tre uger, at skulle cirkle omkring i et kvarter efter en parkeringsplads eller at skulle holde sig vågen og opmærksom på en mørk vej sent om aftenen.

Verden over øges trængslen. Det gør den også i byområderne herhjemme. Flere kommer til at køre mere fremover, og snart vil ulemperne ved privat, manuel kørsel være så store, at køreglæden kan ligge på et meget lille sted. Vi tror dog på, at man i stedet kan få utrolig meget glæde ud af at bruge mere tid med f.eks. familien og ved at konvertere transporttid til nyttetid, når man ikke længere skal have hænderne på rattet og fødderne på pedalerne.

 

2. Selvkørende biler vil få driftproblemer, fordi folk hele tiden vil teste om de standser

Det er fascinerende, at et 2.400 kg tungt køretøj uden chauffør standser, når nogen træder ud foran den. Det synes vi også! Men vi tror ikke, at forbipasserende vil udgøre et større problem ved at “teste” bussernes reaktionsevne på den måde. For i trafikken har vi en uskrevet social kontrakt med hinanden. Vi forsinker ikke med vilje vores medmenneskers rejse. Vi træder ikke ud foran buschaufføren for at se, om hun virkelig standser bussen, og vi sætter ikke forhindringer op på cykelstien for at se, hvad der mon vil ske. Når en selvkørende bus først er blevet sat i drift, vil den hurtigt blive accepteret som et almindeligt offentligt transportmiddel - som man naturligvis ikke bevidst generer.

 

3. Det er etisk betænkeligt at overlade ansvaret over folks liv til en computer

Vejkryds.jpg

Der er spekuleret ganske meget over, hvordan en selvkørende bil i blandet trafik håndterer trolley-problemet. Set med vores øjne er der ikke meget at diskutere. Vores køretøjer er programmeret til at standse, når de opdager noget på deres rute, som afviger fra det 3D-billede, de har indlagret. Vi beder ikke busserne om at prioritere mellem mennesker, eller mellem mennesker, dyr og bygninger. Busserne skal bare standse. I øvrigt er det os som operatør, der har ansvaret, når køretøjerne er i drift.

 

4. Selvkørende biler er farlige, fordi de ikke forstår kompleks trafik

Softwaren i selvkørende køretøjer forbedres med eksponentiel hastighed. Vi ser for tiden et globalt kapløb om, hvem der kommer til at eje det selvkørende marked. Det betyder, at der bliver kastet enormt mange ressourcer ind i udviklingen af den allerbedste software, og at man konstant tester og forbedrer teknologien. De køretøjer, vi har hos Autonomous Mobility, forstår allerede mange komplekse trafiksituationer, og er de i tvivl, er de programmeret til at handle forsigtigt. Når vi ruller køretøjerne ud i pilotprojekter, er det blandt andet for at vise, at de kan navigere driftsikkert i blandet trafik.

 

5. Der kører allerede selvkørende biler i Danmark

Nej, det gør der ikke. Autonomous Mobility er indtil videre den eneste aktør, der er gået i gang med processen med at få godkendt pilotprojekter hos myndighederne, siden loven trådte i kraft 1. juli 2017. Kort fortalt skal vi først have godkendt en assessor, altså en uvildig tredjepart, der skal vurdere pilotprojektets rute og sikkerhed. Dernæst skal vi have godkendt selve pilotprojektet af myndighederne. Vi krydser fingre for en overskuelig sagsbehandlingstid, så vi hurtigst muligt kan få hjul på jord.

Følg med her på bloggen og på vores sociale kanaler, så du kan være med, når de første selvkørende køretøjer ruller ud i trafikken! 

Derfor tror vi på en selvkørende fremtid

Spørger du en bilist i dag, om hun har lyst til at udskifte sin nuværende bil med en selvkørende bil, svarer hun i lidt over halvdelen af tilfældene nej.

JP's Finans satte i weekenden fokus på udfordringerne med at skifte til selvkørende biler i artiklen "De selvkørende biler kommer - men så rammer de virkeligheden". Her var et af nedslagspunkterne bl.a. den måling, som får nogle til at drage den forhastede konklusion, at selvkørende biler ikke har gang på jord.

Sådan ser vi slet ikke på det.

Faktum er, at forsvindende få danskere rigtig ved, hvad en selvkørende bil kan og hvordan den virker, og endnu færre har prøvet at være passager i én.

Vi har flere gange haft besøg af folk, der i udgangspunktet var skeptiske - men som efter en prøvekørsel på vores lukkede prøveområde skiftede mening. For den var da egentlig meget behagelig at køre i. Den navigerer sikkert og reagerer med det samme. Og tænk, hvad man nu kan bruge al den tid til, som man før skulle bruge med hænderne på rattet og fødderne på pedalerne?

Den selvkørende bus Arma på vores aflukkede prøvebane ved DTU.

Den selvkørende bus Arma på vores aflukkede prøvebane ved DTU.

Det siger sig selv, at det tager tid at omstille sig til en ny teknologi. Derfor arbejder vi også på at komme ud i virkeligheden med vores køretøjer hurtigst muligt, så mange flere får mulighed for at opleve den selvkørende frihed på egen krop. 

Ny Teknik om vores svenske projekt

Det svenske magasin Ny Teknik har interviewet vores forretningsudvikler Jakob Münter om vores kommende pilotprojekt hinsidan. Vi har et spændende projekt på tegnebrættet i Göteborg, som i øjeblikket gennemgår en godkendelsesproces. 

Læs artiklen lige her

Så du TV2's Go'Morgen Danmark i morges, kunne du heller ikke overse vores køretøj Arma i fint selskab hos hertugen af biler, Christian Grau. Her er Grau i Arma, da han fik en demonstration på vores aflukkede testbane. 

 

Christian Grau på prøvetur i den selvkørende Arma.

Christian Grau på prøvetur i den selvkørende Arma.

Her er den selvkørende fremtid

Nu er vores powerteam af seje, selvkørende studentermedhjælpere på plads.

Christian Zinckernagel havde første arbejdsdag i går, og med hans viden om design med brugeren for øje vil vores events, projekter og SoMe-kanaler få gavn af hans ekspertise.

Udover Christian har vi to andre superstudenter på teamet, Amanda Kamph og Emil Lüthgens. De har ansvar for hhv. office management og teknisk assistance til køretøjerne. 

Christian, Amanda og Emil er klar i den selvkørende bus.  

Christian, Amanda og Emil er klar i den selvkørende bus.  

Amanda læser jura på KU, og Emil og Christian læser begge design og innovation på DTU.

Hjul på jord

Interessen for selvkørende biler er stor i øjeblikket. Derfor arbejder vi hårdt på at få vores bæredygtige køretøjer ud at køre - i hvert fald inden årets udgang. Efter loven om selvkørende køretøjer trådte i kraft i juli måned har vi haft travlt med ansøgningsprocessen, så vi kan få hjul på jord i starten af 2018. 

Hør Peter fortælle, hvor vi er lige nu - fysisk såvel som i processen! Og husk at følge os. Vi er på et socialt medie nær dig: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube og LinkedIn.

Vi udvider flokken

Fra 1. august 2017 har vi ansat Anne Rosa Simonsen som vores Communications Lead. Hun vil stå i spidsen for opgaven med at fortælle om den selvkørende fremtid, vi arbejder på. I både ord og billeder. 

Anne Rosa kommer fra Justitsministeriet, hvor hun har rådgivet om kommunikation og presse under fem forskellige ministre. I dag har hun for første gang oplevet de selvkørende hjul på jorden ved en prøvekørsel af Arma på vores lukkede testareal ved DTU.

Selvkørende Arma, prøvekørsel på DTU.

Selvkørende Arma, prøvekørsel på DTU.

Nu kommer logistikken på skinner

Autonomous Mobility sætter flere skibe i søen og har en række spændende projekter på tegnebrættet. Derfor har vi fra 17. juli 2017 ansat Jacob Wollbrink som projektkoordinator. Han har ansvar for at få den praktiske og logistiske side af vores pilotprojekter til at fungere.

Jacob har en international profil og er cand. mag. i amerikanske studier. Før han kom med i vores team arbejdede Jacob i Hamborg, hvor han i halvandet år gennemførte kvalitetsundersøgelser for postvæsener i Europa og resten af verden. 

3D-printede logoer til fælgene.

3D-printede logoer til fælgene.

Mød Arma!

Er du nysgerrig efter at se og høre lidt mere omkring den selvkørende minibus Arma, som vi netop har introduceret i DK? Så se med i denne lille film fra Folkemødet.

Tak til Help PR & Kommunikation, som har produceret filmen.

"Man kan også bo i den"

Danmarks første børnehave har været ude at køre i selvkørende minibus hos Autonomous Mobility.
Hør deres helt enkle forklaring på, hvordan bussen virker i videoen herunder!
PS: Hvis du bliver hængende til slutningen af filmen, lover vi, at du kommer i godt humør! :)

Amobility på Folkemødet!

Hele Autonomous Mobility teamet rykker til Bornholm om et par dage for at deltage i Folkemødet. Inkl. Olli. Og en overraskelse.

Vi står på Energiens Scene, som ligger ud for Nordlandshallen - så vi bliver nemme at få øje på!

Kom forbi og sid i et selvkørende køretøj og hør meget mere om alt det spændende, vi går og arbejder på!

Vi glæder os til at snakke med dig!

amobility til Energiens Topmøde

Idag er Olli og amobility med til Energiens Topmøde 2017 hos Dansk Energi.

Senere skal Peter på scenen og fortælle om "Den selvkørende Fremtid" - og herunder bl.a. give vores bud på, hvilken rolle i samfundet de selvkørende køretøjer kommer til at få.

Selvkørende på Langelinje

I dag kunne deltagerne på Bech-Bruuns konference "Fremtidens Transport" høre Peter fortælle omkring amobility's planer. 

De fik også muligheden for at køre selvkørende - for Olli har nemlig kørt på Langelinje (på et afspærret område) i dagens anledning.

Den selvkørende minibus Olli.

Den selvkørende minibus Olli.

Olli på besøg hos Movia

Olli er til transportkonference hos Movia i Roskilde idag - inden længe må den måske køre selv.

Selvkørende - ja, men her på en ladvogn.

Selvkørende - ja, men her på en ladvogn.

Introduktion til selvkørende køretøjer

For lidt over to år siden gik vi i gang med et ambitiøst projekt: Vi ville være de førende udbydere af selvkørende køretøjer i Danmark, Norden og Baltikum. Nu er vi endelig kommet dertil, hvor vi kan begynde at løfte sløret for, hvad vi arbejder med, og hvorfor det har betydning for dig.

Vi er en del af Danmarks største bilimportør Semler, der har bragt ny teknologi til landet via vores partnerskab med Volkswagen Gruppen de sidste 100 år. Derfor ser vi det også som helt naturligt, at vi endnu engang følger udviklingen og introducerer selvkørende køretøjer i Danmark.

Vi starter med Olli. Olli er produceret af Local Motors, et amerikansk selskab, der siden 2007 har arbejdet med 3D print af komponenter til køretøjer, gjort køretøjerne selvkørende og integreret IBM Watson, så de bliver endnu mere intelligente.

Den første Olli kom til Danmark den 22. marts i år, og vi viser den i øjeblikket frem til potentielle kunder via prøvekørsler på et lukket område på DTU i Lyngby. Hvis du er interesseret i at diskutere de kommercielle muligheder med Olli og få en tur klik her 

Der er mange anvendelsesmuligheder for et smart, let, el-drevet køretøj som Olli.

Allerede nu ser vi kommuner, der vil bruge selvkørende minibusser til at køre ældre til og fra deres aftaler sammen med andre ældre (og give dem omsorg undervejs), kommuner der vil hjælpe travle familier med hente/bringe til aktiviteter efter skolen, og kommuner der vil tilbyde bedre mobilitetsløsninger i deres bymidter.

Vi ser transportselskaber, der vil forbinde stoppesteder med den rejsendes start- og slutdestination, private virksomheder der vil bruge køretøjerne på deres campus til medarbejderne og til besøgende, og vi ser hele bydele hvor kommune, udvikler og landbesidder er enige om, at selvkørende køretøjer forbedrer livskvaliteten for alle deres borgere og øger værdien af området.

Der er et stykke vej endnu, inden selvkørende minibusser er en ‘normal’ del af bybilledet, men det kommer til at gå stærkt. Når loven om forsøg med selvkørende køretøjer træder i kraft i Danmark over sommeren, forventer vi at have flere projekter i støbeskeen, der vil illustrere, hvorfor vi tror, at fremtiden bliver selvkørende, delt og bæredygtig.

Hvis du, din kommune eller din virksomhed kunne være interesseret i at høre mere om vores planer, og om mulighederne med selvkørende køretøjer, så klik her