Autonomous Mobility
Helpful. Simple. Seamless.

Aalborg Øst

Aalborg øst

 

Hvordan transformerer vi et stærkt adskilt boligområde til et socialt bæredygtigt og sammenhængende byrum? Det er netop, hvad projektet med selvkørende teknologi i Aalborg Øst handler om. Aalborg Kommune har i samarbejde med Aalborg Universitet og Nordjyllands Trafikselskab skabt rammerne for et unikt forsknings- og udviklingsprojekt, og valgt Autonomous Mobility som operatør og samarbejdspartner til projektet. Området omkring Astrupstien har været meget opdelt og beboerne i området har haft brug for mere mobilitet, både i nærområdet og til de nærliggende byer. Ved at indsætte en førerløs shuttle service i området i en forsøgsperiode, vil beboerne i området kunne bevæge sig bedre rundt på en nem og sikker måde, hvilket vil føre nabolaget tættere sammen.

 
 
IMG_4895.jpg
 
 

Projektet, kort fortalt

De elektriske shuttlebusser vil dele kørebane med cyklister, mens fodgængere får et afgrænset tracé. Ruten går langs Astrupstien, fra Jerupstien og hele vejen ned til det nyåbnede demensplejehjem, og tilbage igen. Busserne har en kapacitet på op til 14 passagerer og den sættes i drift på den 2,1 km lange strækning på den nyrenoverede Astrupsti i Aalborg Øst. Der kommer til at være 10 stoppesteder på ruten, og det er planen, at busserne kører i 15 minutters intervaller.

Ved at øge mobiliteten i området, er projektet mål at:

  • at højne den interne mobilitet i området                                                      

  • at mobilisere en gruppe borgere, som i dag ikke er så mobile                    

  • at linke boligområdet til den øvrige kollektive transport ud af området                            

  • at gøre Aalborg Øst til en ’first mover’ inden for selvkørende teknologi

  • at øge trygheden i området samt skabe lokalt ejerskab til shuttlebusserne

  • at bidrage med viden om mødet mellem teknologi, by og mennesker  

Projektets partnere

Aalborg Kommune har sammen med Aalborg Universitet og Nordjyllands Trafikselskab, skabt nogle unikke rammer for et forsknings- og udviklingsprojekt om implementeringen af førerløs teknologi og dens påvirkning på samfundet. Ved at vælge Autonomous Mobility som partnere i projektet, rykker Aalborg Kommune et stort skridt nærmere at gøre projektet til en realitet. Samarbejdet er i stil med et OPI partnerskab (offentlig-privat innovations-samarbejde), men intentioner om at man kontinuerligt tilpasser og udvikler shuttle servicen, baseret på de praktiske erfaringer og indsigter.

Fakta

  • Det bliver gratis at benytte busserne

  • Busserne er 100% eldrevne og lader op i en garage knyttet til ruten

  • Busserne kan køre autonomt på niveau 4 og navigerer ved hjælp af en række sensorer og LIDAR-teknologi

IMG_4863.jpg

Udviklingen af Aalborg Øst

De førerløse busser er en del af et større fornyelsesprojekt i Aalborg Øst. Busserne er med til at fremme en mere bæredygtig udviklingen af området. Området kommer fremover i høj grad til at være forbundet af Astrupstien, som kommer til at være en hovedvej gennemområdet - en slags trafikal åre, som forbinder forskellige slags beboelse og beboere i Aalborg Øst.

Bussen vil være med til at give en følelse af fællesskab og lokalt ejerskab omkring udviklingen af Aalborg Øst. Med turen forbi Trekanten Bibliotek og Kulturhus, et indkøbscenter og mange beboelsesområder, vil bussen blive brugt af mange forskellige slags indbyggere i alle aldergrupper og fra alle slags baggrunde.

Det nye åbne rum omkring Trekanten og tunnelen under Humlebakken, er udviklet af Aalborg Kommune, i samarbejde med Real Dania. Udvidelsen af stien der går igennem området er udført af et samarbejde mellem Himmerland Boligforening, Alabu Bolig og Lejerbo, som medfinansierer udvidelsen gennem Landsbyggefonden.

Hvor er projektet nu?

Projektets ansøgning er blevet sendt til Vejdirektoratet og er ved at blive behandlet. Vi håber at få den endelige godkendelse på projektet i løbet af sommeren, hvilket betyder at vi kan begynde shuttle servicen i løbet af sensommeren 2019. I mellemtiden har vi travlt med at uddanne vores operatører og forberede dem på projektet, med alt det indebærer, så de kan give passagererne den bedst mulige introduktion til den nye teknologi.

Seneste nyt

I starten af marts gik Frida Vium fra Street Station Urban Art Studio i Aalborg, i samarbejde med børn og unge fra Fritidscenter Smedegården, i gang med at dekorere en af tunnellerne på Astrupstien med graffiti. Tunnellen går under Smedegårdsvej og er en af de tunneller, som den førerløse bus, SmartBus, skal køre igennem, når den kommer ud at køre på Astrupstien i Aalborg Øst. Temaet for graffitien i tunnellen er ”Jungle” – med et særligt fokus på truede dyrearter eller på dyr, der kan give beskueren positive associationer, som f.eks. fugle, der symboliserer frihed, eller løver, der symboliserer styrke.

Værkerne minder om dem der tidligere er blevet lavet på garagerne ved Trekanten Bibliotek og Kulturhus, som kan læse mere om under disse flotte billeder.

De busser der skal køre i Aalborg Øst er 100% eldrevne og lades op i nogle garager ved siden af Trekanten Bibliotek og Kulturhus. I stedet for bare at have nogle kedelige kasser til at stå og ikke pynte så meget i området, blev de i slutningen af 2018 pyntet flot af nogle super dygtige kunstnere fra Street Station i Aalborg. Det er virkelig nogle flotte kunstværker på garagen, som giver området et kæmpe skud farve - vi er ret vilde med det!